اعلام خواهد شد.

این برج در پهنه C شهرک چیتگر در غرب دریاچه واقع شده و در مجاورت ایران مال ، باغ گیاه شناسی ، و پارک جنگلی چیتگر است. در همسایگی پروژه پدافند مجموعه های بزرگی شامل: از غرب: بازار بزرگ ایران مال از شرق: بلوار پژوهش قرار دارد. از شمال: شهربازی هزار و یک شهر از جنوب: باغ ملی گیاهشناسی پروژه پدافند در کنار و یا نزدیکی چهار اتوبان اصلی می باشد: اتوبان شهید همت (شهید خرازی) اتوبان حکیم (شهید همدانی) شهید فهمیده (تهران – کرج) اتوبان آزادگان (شرق به غرب)

پروژه پدافند ارتش توسط شرکت آرین سازه در حال احداث می باشد مساحت زمین 22500 مترمربع است و پیش بینی شده تا سال 1404 تکمیل و تحویل اعضاء خواهد شد . مشارکت به صورت 60% سازنده و 40% تعاونی مسکن پدافند هوایی صورت گرفته است . این پروژه یکی از برج های چیتگر است که دارای دو بلوک C و بلوک H می باشد.بلوک C تعداد 32 طبقه مسکونی و بلوک H دارای تعداد 40 طبقه مسکونی می باشد.

پروژه پدافند ارتش به دو صورت در بازار خرید و فروش می شود

 • پیش فروش واحد های متعلق به سازنده یا شرکت آرین سازه
 • پیش فروش واحد های متعلق به اعضای اصلی پدافند هوایی ارتش

 • واحدهای پدافند اعضای اصلی

  اعضای پدافند مشارکت کننده در پروژه به طور کلی 800نفر بوده اند این در حالی است که تعداد واحد هایی که سهم اعضا هستند کمتر از این تعداد عضو هستند با توچه به اینکه هر یک از اعضاء اصلی با 46 میلیون تومان واریزی 65 متر مسکونی و1متر تجاری را سهیم هستند برای اینکه یک واحد بالای 100 متر انتخاب کنند باید دو سهم را خریداری و باهم ادغام نمایند تا بتوانند یک واحد کامل بدوناقساط را دریافت نمایند .

  واحد های پدافند اعضای آرین سازه

  واحد هایی که متعلق به شرکت آرین سازه هستند دارای دونوع قرار داد هستند یک قرار داد عادی (دفترچه آبی) که قرار داد اولیه بوده و دوم قرار دادطلایی استو تفاوت این دو قرارداد این است که بلوک و تمام جرییات در قرارداد طلایی ذکر شده است .

 • پیشنهادهای مرتبط

  پدافند ارتش
  کنتراست مال یاس 3